• info@bibliskozdruzenie.mk
  • +389 2 3131027
Thumb
17/12/2020

Свето Писмо: Стандардна Библија 1991

Во 1988 година беше издаден Новиот Завет во нов превод на Архиепископ Гаврил, а целата Библија беше издадена од United Bible Societies (UBS) во 1990 година. Таа беше позната како „Гаврилова“ Библија.
Error! Missing PayPal API credentials. Please configure the PayPal API credentials by going to the settings menu of this plugin.