По неколку изданија на Новиот завет, во 1990 година за првпат беше издадена целата Библија од страна на United Bible Societies (UBS), којашто беше позната како „Гаврилова Библија“. Ова е, всушност, стандардна Библија на македонски јазик, користена од повеќето македонски христијани, а воедно, истата е со одобрение и со благослов на Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква – Охридска архиепископија.

[Изданието е целосно исцрпено]