ИЗДАНИЈА

СВЕТО ПИСМО – БИБЛИЈА

СВЕТО ПИСМО – БИБЛИЈА

Македонското библиско здружение во 2006 година објави ревидирано издание на Светото писмо во две верзии: едната, којашто ги содржи девтероканонските...

НОВИОТ ЗАВЕТ

НОВИОТ ЗАВЕТ

Ова издание на Новиот завет е прв превод на македонски јазикод изворниот грчки текст. Замислата беше да се подготви текст што ќе биде поразбирлив за...

ЕВАНГЕЛСКА КАТИХЕЗА

ЕВАНГЕЛСКА КАТИХЕЗА

Оваа книга претставува кратко евангелско вероучение во коешто се испреплетуваат три значајни дела: прв дел (вовед во Библијата: општо за Библијата,...

ПО СТАПКИТЕ НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ

ПО СТАПКИТЕ НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ

Од самата содржина на оваа книга може да се забележи дека истата е посветена на личноста и на мисионерското дело на Павле – апостолот на народите....

БИБЛИСКИ АТЛАС

БИБЛИСКИ АТЛАС

Библијата е исполнета со описи на патувања, како на пример: епското патување на Авраам од татковиот дом во Ур до хананската земја; излегувањето на...

ОТВОРЕНА БИБЛИЈА

ОТВОРЕНА БИБЛИЈА

Оваа книга низ сиот христијански свет е позната под името „водич низ Светото писмо“. Таа содржи куси резимеа, подвлекувања на важни прашања, клучни...

МОЈАТА ПРВА БИБЛИЈА

МОЈАТА ПРВА БИБЛИЈА

Оваа илустрирана Библија за деца е преведена на речиси сите светски јазици. Истата е наменета за помали деца, па затоа библиските содржини,...

БИБЛИЈА ВО ДЕТСКИ РАЦЕ

БИБЛИЈА ВО ДЕТСКИ РАЦЕ

Ваквото издание на Библијата е наменето за деца. Истото е поделено на два дела: Стар завет и Нов завет и ги опфаќа најглавните и највпечатливите...

БИБЛИСКИ РЕЧНИК

БИБЛИСКИ РЕЧНИК

Библискиот толковен речник е составен за да послужи како патоказ за истражување на Библијата и, воедно, како помагало за секој љубител и читател на...

ВЕЛИГДЕНСКО ЧЕТИВО

ВЕЛИГДЕНСКО ЧЕТИВО

Ова кратко четиво за деца содржи 14 раскази, коишто започнуваат со влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, а завршуваат со Неговото...