МАКЕДОНСКО
БИБЛИСКО
ЗДРУЖЕНИЕ

Македонското библиско здружение е дел од Обединетите
библиски здруженија, кои се активни во над 200 земји во светот.
Тие се посветени на глобалната мисија која
има за цел да ја доближи Библијата до секој човек.

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

СВЕТОТО ПИСМО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Македонското библиско здружение има единствена улога во земјата, та според потребите на црквите, да изнајде начин Библијата да биде достапна, пристапна и значајна во секојдневието на сите луѓе во нашата земја. Преведувањето, публикувањето и дистрибуцијата на Библијата се основните активности на Македонското библиско здружение.

ИЗДАНИЈА

СВЕТО ПИСМО – БИБЛИЈА

НОВИОТ ЗАВЕТ

БИБЛИЈА ЗА МЛАДИ – СТАР И НОВ ЗАВЕТ

ВКЛУЧЕТЕ СЕ

ПОДДРЖЕТЕ ЈА НАШАТА РАБОТА

Помогнете ни да го пренесеме Божјото слово, така што ќе се молите за нас
и ќе се вклучите во нашите активности.

ВИДЕА

Проект „Следи ме“ кој има за цел да ги претстави најбитните делови од Евангелието на знаковен јазик.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ!

Доколку имате прашања или сакате да ја поддржите нашата мисија, пишете ни!