Македонското библиско здружение во 2006 година објави ревидирано издание на Светото писмо во две верзии: едната, којашто ги содржи девтероканонските книги (наменета за православните и за католичките верници) и другата – без девтероканонски книги (наменета за протестантските верници).